Skip to main content

Pravidlá
a podmienky

 • canicross je kynologický šport, beh so psom, kde dvojica človek a pes prekonáva vytýčenú trasu
 • pes musí byť počas celého podujatia v pevnom spojení s účastníkom prostredníctvom canicrossového postroja
 • voľný pohyb psov znamená diskvalifikáciu účastníka
 • pes nemôže štartovať pripnutý na obojku, musí byť pripnutý na postroji
 • účastníci sa po trati pohybujú samostatne
 • je zakázané psa niesť
 • vek psa je minimálne 12 mesiacov
 • účastníci sa akcie zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a sú si vedomí zodpovednosti za seba aj svojho psa
 • usporiadateľ si vyhradzuje možnosť zmeny trate v prípade nepriaznivého počasia
 • všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví spôsobené účastníkom podujatia, či už samotným účastníkom alebo jeho psom, iným účastníkom podujatia alebo treťou osobu, alebo inak
 • účastník musí mať po celú dobu preteku pripevnené štartové číslo na viditeľnom mieste, inak môže byť okamžite diskvalifikovaný
 • na podujatí dochádza k vytvoreniu obrazových záznamov (foto / video) pro potreby usporiadateľa
 • všetky obrazové a zvukové záznamy účastníkov vyhotovené počas podujatia môžu byť použité k vlastnej propagáci usporiadateľa alebo k propagácii jeho partnerov a to bez akéhokoľvek nároku účastníka na odmenu
 • v prípade odstúpenia je účastník povinný informovať organizátora osobne alebo telefonicky